ทางโรงงานพร้อมนำเสนอ "แม่พิมพ์พลาสติกคุณภาพ" และ

"บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ดีที่สุด" เพื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อสอบถาม

ASB Machine / แม่พิพม์ฉีดเป่า /Injection Blow Mold

    

    

    

    

    

    

      

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025

    SV ASB 025